ZWROTY

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Aby odstąpić od umowy należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na dole strony, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, równowartość ceny zakupionego towaru zostanie zwrócona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar wraz z dokumentem zakupu (paragon, faktura VAT) prosimy odesłać  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres:

     

neakids

ul.Ciepła 6

59-216 Kunice

    

Więcej informacji w Regulaminie

       

FORMULARZ ZWROTU [PDF]